• Rodiče na slovíčko


  Zápisem Vašeho dítěte do mateřské školy Hodonice se stáváte členy naší velké rodiny. Moc nás těší, že jste si vybrali právě naší mateřskou školu. Aby byla spokojenost na obou stranách, předkládáme Vám několik informací a pokynů.

  Vaše dítě bude podle věku zařazeno do 1., 2.,3, 4. nebo 5. třídy. V současné době máme názvy líbivé pro děti: 1.tř.- Motýlci, 2.tř.- Krtečci, 3.tř.- Berušky, 4. tř. Včeličky a 5.tř. Sovičky.

  Každému dítěti přidělíme značku (obrázek), podle které se bude vaše dítě orientovat v šatně, v umývárně i na lůžku. Pro pobyt dítěte v MŠ přichystejte pohodlné oblečení, ve kterém se bude cítit dobře a nevadí, když si jej umaže (tepláčky do písku, hrací kalhotky nebo šatičky, sukýnku do třídy apod.), dále bačkorky-NE Pantofle, protože děti se pohybují i po schodišti. Pokud bude dítě v MŠ odpočívat po obědě, tak i pyžamko. Všechny věci přinesené z domu je dobré podepsat (nebo nějak označit).

  Provoz MŠ je od 6.00 – 16.00 hodin. Školné pro všechny jednotné. Za pobyt dítěte v MŠ se platí 300,- Kč měsíčně, při dlouhodobé omluvence 150,- Kč měsíčně u všech děti přijatých, ať chodí do MŠ pravidelně nebo ne. Školné o letních prázdninách bude účtováno 13,- Kč na dítě a den. Školné i stravné máte možnost platit souhlasem k inkasu (strhne si MŠ sama z vašeho účtu, nově od 1.1.2016) nebo přímo v MŠ hotově u vedoucí stravování p. Borodáčové, kancelář v 1. patře, a to do 15.ho dne v měsíci zpětně za měsíc předcházející.

  Rodičovský fond: 500,- Kč za každé dítě.

  Stravné: celodenní 37.- Kč, polodenní 29.- Kč, cizí strávníci 67.- Kč.

  UPOZORNĚNÍ: Děti poslední rok před nástupem do ZŠ, v roce, kdy dovrší 6 let „ školné „ neplatí.

  Telefon do MŠ 537 021 540 nebo mobil 731 371 386, e-mail: ms.hodonice@tiscali.cz. Jakékoliv dotazy Vám zodpoví každá učitelka nebo přímo ředitelka školy Marta Lattnerová.

  Telefon do školní jídelny 537 021 541, e-mail: sj.mshodonice@seznam.cz. S dotazy týkajících se stravování se obracejte na vedoucí ŠJ p. Janu Borodáčovou.

  Mimo bohatou výchovně vzdělávací činnost máme pro Vás po celý rok připravený pestrý program soutěží, kulturních i sportovních akcí a výletů, do kterých zapojujeme nejen děti, ale také jejich rodiče. Většina z nich je zpoplatněna. Informujeme, zjišťujeme zájem a vybíráme vždy předem.

  Přejeme si, aby Vaše dítě bylo v naší MŠ šťastné a spokojené a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

  Vnitřní směrnice pro úplatu za předškoní vzdělávání

  Adaptace dítěte na mateřskou školu


  Co udělat pro dobrou adaptaci
  Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale především mezi učitelkou a rodiči a jejich vzájemná spolupráce. Dítě se ocitá ve společnosti zcela neznámých lidí, nových autorit, vrstevníků, musí se přizpůsobit jinému režimu, určitým pravidlům včetně hygienických a stravovacích návyků. Působí na něj zcela nové a dosud nepoznané podněty. Nová budova, prostory, další dospělí v zařízení, hluk ve třídě. Níže uvádíme skutečnosti, které by měly adaptaci vašeho dítěte usnadnit.

  • První dny je dobré počítat s větší časovou rezervou, příchod neuspěchat, nebýt nervózní.
  • Vyladění dítěte ohledně mateřské školky by mělo být vždy pozitivní.
  • Dávejte dítěti najevo, že ve školce není za trest nebo proto, že na něj nemáte čas. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády.
  • Zpočátku by se dítě nemělo nutit do činností a hry. Některé děti jsou v adaptačním období raději v roli pozorovatele než aktéry. To samozřejmě neznamená, že se mu ve školce nelíbí, jen v sobě nemá tolik odvahy. S dítětem si o školce povídejte, ale neříkejte co má a nemá druhý den dělat. Povídejte si s ním, co ve školce vidělo, co se mu líbilo, ale neklaďte na něj požadavky, že si musí hrát a zapojovat se do činností. Učitelky jsou profesionálové a samy dokážou děti zapojit do režimu školky, zabavit je, motivovat k činnostem, odpoutat jejich pozornost od stýskání.
  • Neidealizujte prostředí mateřské školy nebo jím nevyhrožujte.
  • Často se stává, že maminky snáší odloučení od dítěte hůře než dítě samotné. Důvěřujte paní učitelkám, které mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se přesto usmát, popřát hezký den. Rozhodně dítěti nedávejte najevo, že jste smutní a že může za to, že vás rozrušilo. Po vašem odchodu paní učitelky dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrstevníky, zapojí se do her, činností a čas ve školce mu uteče daleko rychleji než vystresované mamince.
  • Pamatujte na to, že když jste vystresovaní, dítě tuto nejistotu vycítí a adaptace bude složitější.
  • Po rozloučení se do třídy opakovaně nevracejte, nemusíte se ubezpečovat, že je dítě v pořádku. Paní učitelky vědí, co mají dělat.
  • Můžete se s paní učitelkou dohodnout, že později zavoláte. V každém případě vás paní učitelky budou kontaktovat, pokud to bude nutné.
  • Pokud je dítěte pláč k “neutěšení” je lepší dobu odchodu zkrátit, dítě ubezpečit, že si pro něj přijdete.
  • Při vyzvedávání dítěte ze školky se může stát, že dítě reaguje pláčem. To je naprosto přirozená reakce. Hlavně dítě nelitujte, že muselo být přes den samo bez vás - to mu rozhodně neprospěje!
  • Délka adaptace je u každého dítěte individuální. U někoho může trvat několik dní, u jiného dítěte několik týdnů. Stává se, že se dítě adaptuje naprosto bez problémů a až po měsíci se může objevit u dítěte protest k docházce do školky, nechce se mu vstávat. Buďte proto trpěliví a důslední.
  • Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte proto režim školy, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte.
  • Dobu spánku nazývejte dobou odpočinku - je možné, aby si dítě na tuto dobu přineslo oblíbeného plyšáka.
  • Dítěti naslouchejte, ale nenuťte ho do komunikace, neklaďte nedůležité otázky na které dítě ani neumí odpovědět, raději se zeptejte, s kým si hrálo, jestli se na zahradě projelo na koloběžce, apod.
  • Veďte dítě k samostatnosti.
  • Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny.
  • Promluvte si s učitelkou při jakýchkoliv pochybách.

  Adaptační program MŠ Hodonice
  • Doporučujeme maminkám, aby paní učitelky seznámily se všemi návyky a zvyklostmi dítěte, aby jejich adaptace byla snazší.
  • Vezměte na vědomí, že je tu paní učitelka i pro ostatní děti. Pokud máte více dotazů nebo chcete řešit citlivé téma, dohodněte se s paní učitelkou na komunikaci mimo dobu příchodů.
  • Doporučujeme první týdny vyzvedávat dítě po obědě.
  • Učitelka vám vždy sdělí, jak pobyt probíhal a společně zvolíte další postup.
  • Nechávejte dítě ve školce jen nezbytně nutnou dobu, v práci také nejste déle než 8 hodin.
  • K navození dobrých vztahů přispívá, najdete-li si čas a zúčastníte se školou nabízených aktivit.
  • Neklaďte na dítě nepřiměřené požadavky, ubližuje mu to.
  • Rodiče mohou každý den doprovodit své dítě do třídy a mohou mu pomoci s výběrem hračky nebo činnosti. Tato rodičovská výpomoc je možná nejen v adaptačním režimu, ale během celého roku.
  • Dětem, které se již adaptovaly v předešlých letech v jiné mateřské škole, je umožněn individuální adaptační program, který umožňuje klasickou docházku od prvního dne.