Mateřeská škola

Vítejte na webových stránkách Mateřské školy Hodonice
U Kostela 196, příspěvkové organizace

Mateřská škola je zapsána do rejstříku školských právnických osob. Od r. 2003 je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním orgánem obcí Hodonice. Mateřská škola se nachází ve středu obce, vedle kostela. Má kapacitu 100 dětí. Součástí mateřské školy je školní jídelna.

S dětmi pracují plně kvalifikovaní pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy.Vzdělávání dětí a jejich všestranný rozvoj je zajišťován v pěti věkově rozdělených třídách. Školní vzdělávací program, zázemí mateřské školy, okolní přírodní prostředí i pestré formy spolupráce s jinými organizacemi, subjekty a dobrovolníky poskytují možnosti realizace přírodovědných, badatelských, polytechnických, poznávacích, pohybových a společenských aktivit. Součástí budovy školy je dvorek a vlastní oplocená zahrada v přírodním stylu s herní plochou a herními prvky. Mateřská škola organizuje akce pro děti, celou rodinu i veřejnost, umožňuje výuku hry na zobcovou flétnu, výuku plavání a anglického jazyka za úplatu. Jde o dodavatelské aktivity a také návštěvu divadla ve Znojmě pro předškoláky. Jsme ekologicky zaměřená MŠ.
Aktuálně

Odhlašování dětí

• Písemně do sešitu v MŠ
• Telefonicky: 731 371 386, 537 021 540
• E-mailem: ms.hodonice@tiscali.cz
Děti odhlašujte den předem do 14.°°hod., jen pondělí (jako první den nemoci) je odhlašováno dítě automaticky. V případě, že dítě onemocní v průběhu týdne a nemůže být den předem odhlášeno, máte možnost si oběd první den nemoci vyzvednout v MŠ v 11.°°hod.

Podzimníčkovo odpoledne

Zveme všechny rodiče i s dětmi na první společnou schůzku 11.10. od 16.30 hod. Sraz na hřišti za Pepinem. Doma vyrobené podzimní strašidýlka z přírodnin můžete přinést s sebou. Pro děti bude připravený program . Rodiče budou informováni p. ředitelkou o provozních záležitostech školky. Dobrou náladu a buřtíky na opékání si přineste s sebou.

Třídy mateřské školy

Motýlci
Motýlci
Učitelka Mgr. Eva Fibigerová
Chůva Hana Přibylová
Krtečci
Krtečci
Učitelka Jiřina Čermáková
Chůva Hana Přibylová
Berušky
Berušky
Ředitelka Marta Lattnerová
Učitelka Jana Vágnerová
Včeličky
Včeličky
Učitelka Jitka Hotovčinová
Učitelka Jarmila Hrutková
Sovičky
Sovičky
Učitelka Věra Bečková
Učitelka Alena Tunová Dis.

Odpolední provoz tříd

Motýlci jsou u Krtečků

Krtečci jsou ve své třídě

Berušky po svačince asi od 14.30 u Krtečků

Včeličky ve své třídě do 15.15, pak u Krtečků

Sovičky ve své třídě do 15.15, pak u Krtečků