Mateřeská škola

Vítejte na webových stránkách Mateřské školy Hodonice
U Kostela 196, příspěvkové organizace

Mateřská škola je zapsána do rejstříku školských právnických osob. Od r. 2003 je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním orgánem obcí Hodonice. Mateřská škola se nachází ve středu obce, vedle kostela. Má kapacitu 100 dětí. Součástí mateřské školy je školní jídelna.

S dětmi pracují plně kvalifikovaní pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy.Vzdělávání dětí a jejich všestranný rozvoj je zajišťován v pěti věkově rozdělených třídách. Školní vzdělávací program, zázemí mateřské školy, okolní přírodní prostředí i pestré formy spolupráce s jinými organizacemi, subjekty a dobrovolníky poskytují možnosti realizace přírodovědných, badatelských, polytechnických, poznávacích, pohybových a společenských aktivit. Součástí budovy školy je dvorek a vlastní oplocená zahrada v přírodním stylu s herní plochou a herními prvky. Mateřská škola organizuje akce pro děti, celou rodinu i veřejnost, umožňuje výuku hry na zobcovou flétnu, výuku plavání a anglického jazyka za úplatu. Jde o dodavatelské aktivity a také návštěvu divadla ve Znojmě pro předškoláky. Jsme ekologicky zaměřená MŠ.
Třídy mateřské školy

Motýlci
Motýlci
Učitelka Mgr. Eva Fibigerová
Chůva Hana Přibylová
Krtečci
Krtečci
Učitelka Jiřina Čermáková
Chůva Hana Přibylová
Berušky
Berušky
Ředitelka Marta Lattnerová
Učitelka Jana Vágnerová
Včeličky
Včeličky
Učitelka Jitka Hotovčinová
Učitelka Jarmila Hrutková
Sovičky
Sovičky
Učitelka Věra Bečková
Učitelka Alena Tunová Dis.

Odpolední provoz tříd

Motýlci jsou u Krtečků

Krtečci jsou ve své třídě

Berušky po svačince asi od 14.30 u Krtečků

Včeličky ve své třídě do 15.15, pak u Krtečků

Sovičky ve své třídě do 15.15, pak u Krtečků

Oznámení rodičům

Povinné předškolní vzdělávání od 1.9.2017

“V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, dochází v roce 2017 k podstatným změnám. Od 1. září bude pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná.”

Více informací

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

“Plnit povinnost předškolního vzdělávání platí pro děti, které dosáhly do 31.8. pěti let. Má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech (4 hodiny denně).”

Žádost ke stažení