Poděkování
 • Děkujeme  panu Rosovi
  ředitelka mateřské školy děkuje panu Rosovi za natření dětské dřevěné průlezky na dvorku.

  panu Botíkovi
  za darovaný kočárek na dvoreček, za opravu kol a odrážedel, za výrobu dekorací - Čáp, Ježeček a Pařezová chaloupka, velikonoční pomlázky

  panu Doležalovi
  za výrobu dřevěné dekorace - SEDMIKRÁSKAca dřevěných doplňků do tříd, za opravu dřevěného domečku pro panenky a zajištění dřeva na táborák

  paní Kubíkové
  za škrábané velikonoční kraslice na výzdobu chodby

  panu Bořilovi
  za dřívka na velikonoční dekorace

  panu Zadražilovi
  za barevnou tiskárnu s kopírkou (po renovaci)

  paní Sládkové
  za darování knih a DVD

  panu Kmotorkovi
  Dne 14. 9. 2017 převzala ředitelka MŠ Hodonice sponzorský dar od zástupce firmy DRALUMIZ trading s.r.o., Dyje 170, pana Lukáše Kmotorky. Jedná se o televizor HISENSE H32M2600 v hodnotě 7.200,36 Kč. Televizor bude využíván v přízemí MŠ pro dvě nejmladší třídy. Tento dar bude řádně zaevidován do majetku školy a jeho přijetí oznámeno zřizovateli

  manželům Zadražilovým
  Dne 23. 10. 2017 převzala ředitelka MŠ Hodonice sponzorský dar od manželů Zadražilových. Jedná se o zakoupení 35 kusů šanonů v hodnotě 1.500,- Kč na portfólia předškoláků. Za děti i za celý kolektiv MŠ děkujeme. Marta Lattnerová, ředitelka

  panu Hřebackému
  Firma Romana Hřebackého přispěla částkou 5.000,- Kč na nerezové pítko na zahradě (celková cena 11.000,- Kč).  Za děti i za celý kolektiv MŠ děkujeme.