Mateřeská škola

Vítejte na webových stránkách Mateřské školy Hodonice
U Kostela 196, příspěvkové organizace

Mateřská škola je zapsána do rejstříku školských právnických osob. Od r. 2003 je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním orgánem obcí Hodonice. Mateřská škola se nachází ve středu obce, vedle kostela. Má kapacitu 100 dětí. Součástí mateřské školy je školní jídelna.

S dětmi pracují plně kvalifikovaní pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy.Vzdělávání dětí a jejich všestranný rozvoj je zajišťován v pěti věkově rozdělených třídách. Školní vzdělávací program, zázemí mateřské školy, okolní přírodní prostředí i pestré formy spolupráce s jinými organizacemi, subjekty a dobrovolníky poskytují možnosti realizace přírodovědných, badatelských, polytechnických, poznávacích, pohybových a společenských aktivit. Součástí budovy školy je dvorek a vlastní oplocená zahrada v přírodním stylu s herní plochou a herními prvky. Mateřská škola organizuje akce pro děti, celou rodinu i veřejnost, umožňuje výuku hry na zobcovou flétnu, výuku plavání a anglického jazyka za úplatu. Jde o dodavatelské aktivity a také návštěvu divadla ve Znojmě pro předškoláky. Jsme ekologicky zaměřená MŠ.

Oznámení rodičům

Kritéria pro přijímání dětí ve šk. r. 2022/2023

Více informací


Povinné předškolní vzdělávání od 1.9.2017

“V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, dochází v roce 2017 k podstatným změnám. Od 1. září bude pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná.”
Více informací


Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

“Plnit povinnost předškolního vzdělávání platí pro děti, které dosáhly do 31.8. pěti let. Má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech (4 hodiny denně).”
Žádost ke stažení

Odhlašování dětí

• Písemně do sešitu v MŠ
• Telefonicky: 731 371 386, 537 021 540
• E-mailem: ms.hodonice@tiscali.cz

Děti odhlašujte den předem do 14.°°hod., jen pondělí (jako první den nemoci) je odhlašováno dítě automaticky. V případě, že dítě onemocní v průběhu týdne a nemůže být den předem odhlášeno, máte možnost si oběd první den nemoci vyzvednout v MŠ v 11.°°hod.